آموزش ان ال پی و کوچینگ
در انجمن مدرسین ان ال پی و کوچینگ

با نظارت بر استاندارد آموزشی ان ال پی و کوچینگ
با صدور مدرک بین المللی و عضویت در انجمن های معتبر جهانی

برای اولین بار در ایران

گامی دیگر در انجمن مدرسین ان.ال.پی و کوچینگ با مدرک از

وزارت علوم

تفاهم نامه همکاری مشترک برای برگزاری دوره های MBA , DBA , Post DBA با گرایش کوچینگ و ان ال پی با حضور رئیس انجمن مدرسین ان ال پی و کوچینگ  و رئیس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم برای اولین بار در ایران در محل انجمن مدرسین کوچینگ و ان ال پی امضا شد.

ما با تجربه بسیار بهترین شرایط را برای دانشجویان مهیا کرده‌ایم!

انرژی مثبت

در فضایی پر انرژی با همراهانی قوی شما را تا رسیدن به هدفتان همراهی می کنیم.

۲۳۰۰ فارغ التحصیل در دنبا

مهم است کسی که شما را از رودخانه رد می کند چند بار این کار را انجام داده باشد .

۲۸ سال تدریس

بیش از ۲۸ سال تدریس موفق در کشورهای اروپایی.

انجمن ان ال پی و کوچینگ

تدریس مستقیم توسط تنها پرزیدنت خاورمیانه و تنها مرجع قانونی صدور مدرک معتبر.

دیگر مدرسین انجمن

نمایندگی‌ها

اعطای نمایندگی در اروپا و آسیا

آکادمی ان ال پی و کوچینگ پروفسور عمرائی آلمان با شرایط ذیل اعطای نمایندگی می کند.
درصورت دارا بودن شرایط، فرم زیر را پر کنید تا در سریع‌ترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

آخرین مقالات

پنل نقش کوچینگ در توسعه و رشد کسب و کارها در این پنل که گفتگوی مدیران انجمن مدرسین NLP و کوچینگ ایران است مباحث…
موفقیت دارای رمز و رازی است و یقینا بدون دانستن این راز و رمز تجربه همه جانبه موفقیت مشکل به نظر می‌رسد.     موفقیت نیاز به…

همکاران بین‌المللی

آموزش ان ال پی و کوچینگ در انجمن مدرسین ان ال پی و کوچینگ

با نظارت بر استاندارد آموزشی ان ال پی و کوچینگ با صدور مدرک بین المللی و عضویت در انجمن های معتبر جهانی

برای اولین بار در ایران

گامی دیگر در انجمن مدرسین ان.ال.پی و کوچینگ با مدرک از

وزارت علوم

تفاهم نامه همکاری مشترک برای برگزاری دوره های MBA , DBA , Post DBA با گرایش کوچینگ و ان ال پی با حضور پروفسور عمرائی پرزیدنت رشته ان ال پی و کوچینگ و دکتر سید محمد مهاجر رئیس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم برای اولین بار در ایران در محل انجمن مدرسین کوچینگ و ان ال پی امضا شد.

چرا بیشترین فارغ التحصیلان را داریم؟

ما با تجربه بسیار بهترین شرایط را برای دانشجویان مهیا کرده‌ایم!

انرژی مثبت

در فضایی پر انرژی با همراهانی قوی شما را تا رسیدن به هدفتان همراهی می کنیم.

۲۸ سال تدریس

بیش از ۲۸ سال تدریس موفق در کشورهای اروپایی و ایران.

۲۳۰۰۰ فارغ التحصیل

مهم است کسی که شما را از رودخانه رد می کند چند بار این کار را انجام داده باشد .

انجمن ان.ال.پی و کوچینگ

تدریس مستقیم توسط تنها پرزیدنت خاورمیانه و تنها مرجع قانونی صدور مدرک معتبر.

اعطای نمایندگی در ایران

انجمن مدرسین ان ال پی و کوچینگ با شرایط ذیل اعطای نمایندگی می کند.
درصورت دارا بودن شرایط، فرم زیر را پر کنید تا در سریع‌ترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

آخرین مقالات

پنل نقش کوچینگ در توسعه و رشد کسب و کارها در این پنل که گفتگوی مدیران انجمن مدرسین NLP و کوچینگ ایران است مباحث…
موفقیت دارای رمز و رازی است و یقینا بدون دانستن این راز و رمز تجربه همه جانبه موفقیت مشکل به نظر می‌رسد.     موفقیت نیاز به…

همکاران بین‌المللی