آموزش کوچینگ

کوچینگ چیست ؟

در اینجا چند نمونه از تعاریف عمومی کوچینگ ذکر شده است:
کوچینگ یک حالت پشتیبانی و حمایت و یک پیشرفت سریع برای رسیدن به هدف را ایجاد می کند. کلاوس گریب لینگر ۲۰۱۳.
کوچ کسی است که یاد گرفته فرد و یا گروه را به صورت تخصصی حمایت نموده، قوانین شخصی به کار گیرد و به صورت موثر کمک نماید فرد به اهدافش برسید.

از ۱۰ کشوری که کوچ را به صورت استاندارد استفاده می کنند می توان گفت که آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی (ژاپن، آفریقای جنوبی و برزیل) هستند. و از ۷ کشوری که کوچ را به صورت عالی استفاده می نمایند آمریکا، بریتانیا، آلمان، اتریش، ژاپن، کانادا و آفریقای جنوبی هستند ، که این کشورها فقط ۱۰ درصد جمعیت دنیا را دارند، اما این کشورها حدود ۷۳ درصد بیزینس کوچینگ را استفاده می نمایند.

اروپا، آمریکای شمالی و اتریش حدود ۲۰ درصد جمعیت دنیا را تشکیل میدهند و از اینها حدود ۸۰ درصد مردم بیزینس کوچینگ را می شناسند. در ۳۳ کشور در حال حاضر کوچینگ پروسه رشد خود را طی می نماید و در ۵۰ کشور بقیه جهان در حال آشنایی با کوچینگ هستند. اما بیزینس کوچینگ در ۷۷ کشور تقریبا ۵۰ درصد کشورها به صورت محسوس رشد نیافته است.

مراحل دوره های آموزش کوچینگ

( پیش نیاز دوره های کوچینگ مدرک پرکتیشنر ان ال پی می باشد . )

(طبق سرفصلهای انجمن جهانی کوچینگ ICI با مدرک بین المللی )
2 دوره آموزشی
۱

۲

کوچ مقدماتی

۳

کوچ پیشرفته

۴

کوچ تخصصی

۵

کوچ

۶

مستری کوچ

کارگاه های آموزشی کوچینگ

کارگاه بیزینس کوچینگ

کارگاه بیزینس کوچینگ

۱۳۹۷-۰۸-۰۲