NLP  چیست ؟

NLP علم موفقیت و تغییرات سریع فردى مخفف عبارت Neuro-Linguistic Programming است. این عبارت به این معناست که همه می توانند بواسطه قدرت کلام بر سیستم عصبی‌ تأثیر بگذارند و ذهن خود یا دیگرى را برنامه‌ریزی کنند.

مراحل دوره های آموزش NLP

دوره آموزشی
۱

ترم مقدماتی NLP

ارتباطات موثر ، جلب اعتماد ، ذهن خوانی ، مدیریت هیجانات ، تیز حسی ، معانی حرکات چشمی ، هدف گذاری ، شرطی سازی ، ایجاد حالت خوشایند ، نحوه برخورد با انتقاد
۲

ترم پرکتیشنر NLP

تکنیکهای خود درمانی ، خط زمان ، شناسائی باورهای محدود کننده ، ارزشها ، هویت ، حل ترسها
......
۳

ترم مستری NLP

هدایت گروه ، تکنیکهای عمیق ذهن ، هیپنوتیزم ، ویرجینیا ستیر ، بررسی ارزشها
۴

ترم ترینر NLP

پرزنتیشن ، تکنیکهای عمیق ان ال پی ، بیزینس کوچینگ

کارگاه های آموزشی