هیپنوز چیست؟

هیپنوز را میتوان حالت تغیر یافته ای از هوشیاری دانست که شامل: توجه متمرکز به یک موضوع خاص و تلقین پذیری بالا و کاهش آگاهی محیطی دانست وقتی که فرد در حالت هیپنوتیزم قرار می گیرد . در این وضعیت هیپنوتیزور یا درمانگر میتواند تلقیناتی را در سیستم اِدراکی هیپنوتیزم شونده ایجاد کند . سوژه موارد القا شده را بدون انتقاد می پذیرد. هیپنوتیزم یک ابزار درمانی است و با این ابزار میتوان اثر بخشی رویکردهای درمانی را افزایش داد . تعریف دیگری که از هیپنوز میتوان داشت این است که در هیپنوتیز درک و آگاهی و تمرکز سوژه بیشتر میشود و در این وضعیت میتوان دستیابی به ضمیر ناخودآگاه را بیشتر نمود.

دوره هیپنو کوچینگ :

این کارگاهها در کشورهای ترکیه، آلمان و ارمنستان برگزار می شود و مخصوص  پزشکان و روانشناسان بوده و طبق سرفصلها و استانداردهای انجمن جهانی هیپنوتیزم تدریس خواهد شد. شرکت کنندگان در این دوره پس از اتمام کارگاه و قبولی در آزمون کتبی و عملی می توانند درخواست عضویت ومدرک از انجمن جهانی هیپنوتیزم WHO و انجمنهای جهانی هیپنوتیزم  نمایند.

این دوره ها طبق استانداردهای انجمن جهانی هیپنوتیزم شامل ۳ مرحله میباشد:

این دوره طبق استاندارد انجمن جهانی هیپنوتیزم ۱۲ روز ۹۰ ساعت می باشد که شرکت کننده ها دوره های عمومی هیپنو کوچینگ را آموزش خواهند دید .

سرفصلهای ۴ روز اول یا مرحله تکنسین:

 • تاریخچه هیپنوتیزم
 • آشنایی با متدهای هماهنگی و برقراری ارتباط
 • قوانین اولیه هیپنوتیزم اریکسونی و زبان اریکسونی
 • استفاده از زبان میلتون در تجارت و موفقیت
 • روشهای مختلف هیپنوز
 • مراحل هیپنوز( القائات هیپنوتیزمی- ارتباط- پیامهای پنهان- تن صدا- علت و معلول- متافر- سیگنالهای ایدئوموتوری)
 • علائم خلسه و هیپنوز
 • خروج از مرخله هیپنوز
 • هیپنوز بدون کلام
 • موارد استفاده و عدم استفاده هیپنوز

سرفصلهای مرحله دوم یا پرکتیشنر ۸ روز:

 • مراحل پیشرفته استفاده از زبان اریکسونی ( عمومیت دادن- حذف کردن- تعمیم دادن)
 • ست بله
 • متافرهای متفاوت( داستان- ضرب المثلها)
 • تغییر وضعیت در هیپنوز
 • زمان
 • آسیبهای روحی و روانی گذشته( تروما)
 • دردها و هیپنوز
۱-۲
Practitioner

 این دوره ۱۲ روز و ۹۰ ساعت میباشد.

سرفصلها:

 • افسردگی و هیپنوز
 • وابستگی به مواد محدر و اعتیاد
 • ارتباط با سطح ارزشها
 • الگوها و سنبلها در خواب
 • از بین بردن ترسها, فوبیا, وسواس و استرس و حملات پانیک
 • مراحل مختلف هیپنوز ( Davis Elman..)
 • بالا بردن رشد شخصیت و خلاقیت و ایجاد آرامش.
 • هالوسیناسیون و هیپنوز
 • هیپنوز و اختلالات جنسی

بعد از دوره و امتحان کتبی و عملی افراد می توانند در خواست مدرک و حق عضویت در انجمن جهانی هیپنوتیزم نمایند.

۳
هیپنو کوچینگ تخصصی یا مستری :

در این مرحله با توجه به درخواست شرکت کننده و استاندارد های انجمن ها زمان آن متغیر میباشد.

برای افرادی که بخواهند از انجمن هیپنوتیزم آمریکا و بورد آمریکا درخواست مدرک نمایند این دوره ۵ روزه میباشد.

برای انجمن جهانی هیپنوتیز  ۱۸ روز میباشد

۴
مرحله مدرسی هیپنو کوچینگ:

 آزمون دوره مدرسی هیپنو کوچینگ شامل :

تسلط کامل بر تمام تکنیک های هیپنو تراپی ، توانایی مدیریت گروه ، ارائه پایان نامه ، پرزنت کردن در گروه ، مطالعه و تسلط به حداقل ۵ کتاب آموزشی در زمینه هیپنو تراپی میباشد شرکت کنندگان بعد از فارغ التحصیلی میتوانند از انجمن جهانی هیپنوتیزم که مرکز آن در فرانسه میباشد تقاضای مدرک و حق عضویت در انجمن نمایند.