هیپنوز چیست؟

هیپنوز چیست؟ هیپنوز را میتوان حالت تغیر یافته ای از هوشیاری دانست که شامل: توجه متمرکز به یک موضوع خاص و تلقین پذیری بالا و کاهش آگاهی محیطی دانست وقتی که فرد در حالت هیپنوتیزم قرار می گیرد . در این وضعیت هیپنوتیزور یا درمانگر میتواند تلقیناتی را در سیستم اِدراکی هیپنوتیزم شونده ایجاد کند . سوژه موارد القا شده را بدون انتقاد می پذیرد. هیپنوتیزم یک ابزار درمانی است و با این ابزار میتوان اثر بخشی رویکردهای درمانی را افزایش داد . تعریف دیگری که از هیپنوز میتوان داشت این است که در هیپنوتیز درک و آگاهی و تمرکز سوژه بیشتر میشود و در این وضعیت میتوان دستیابی به ضمیر ناخودآگاه را بیشتر نمود.

دوره هیپنو کوچینگ :

مخصوص  پزشکان و روانشناسان بوده و طبق سرفصلها و استانداردهای انجمن جهانی هیپنوتیزم تدریس خواهد شد. شرکت کنندگان در این دوره پس از اتمام کارگاه و قبولی در آزمون کتبی و عملی می توانند درخواست عضویت ومدرک از انجمن جهانی هیپنوتیزم و انجمنهای جهانی هیپنوتیزم  نمایند.

این دوره ها طبق استانداردهای انجمن جهانی هیپنوتیزم شامل ۳ مرحله میباشد:

۸۰ ساعت میباشد که شرکت کننده ها دوره های عمومی هیپنو کوچینگ را آموزش خواهند دید .

۱
مرحله عمومی :

: این دوره شامل ۵ مرحله ۳ روزه میباشد که ۵ دوره تخصصی میباشد.

  • زایمان بدون درد
  • درمان احساس حقارت
  • خود کم بینی
  • از بین بردن ترسها
  • خاطرات ناگوار گذشته
  • بالا بردن رشد شخصیت و خلاقیت .
۲
هیپنو کوچینگ تخصصی یا مستری :

در این مرحله با توجه به درخواست شرکت کننده و استاندارد های انجمن ها زمان آن متغیر میباشد.

برای افرادی که بخواهند از انجمن هیپنوتیزم آمریکا و بورد آمریکا درخواست مدرک نمایند این دوره ۵ روزه میباشد.

برای انجمن جهانی هیپنوتیز  ۱۸ روز میباشد

۳
مرحله مدرسی هیپنو کوچینگ:

 آزمون دوره مدرسی هیپنو کوچینگ شامل :

تسلط کامل بر تمام تکنیک های هیپنو تراپی ، توانایی مدیریت گروه ، ارائه پایان نامه ، پرزنت کردن در گروه ، مطالعه و تسلط به حداقل ۵ کتاب آموزشی در زمینه هیپنو تراپی میباشد شرکت کنندگان بعد از فارغ التحصیلی میتوانند از انجمن جهانی هیپنوتیزم که مرکز آن در فرانسه میباشد تقاضای مدرک و عضویت  نمایند.