دوره آموزش NLP

این آکادمی مفتخر است در کنار رشته های تخصصی ان ال پی،کوچینگ، بیزینس کوچینگ و هیپنوتراپی با دعوت از اساتید برتر و بین المللی دوره های تخصصی در زمینه های روانشناسی، موفقیت، کسب و کار، خانواده، تغییرات فردی را با توجه به استانداردهای آموزشی و بین المللی تا سطح مدرسی بین المللی در کشورهای مختلف برگزار نماید.

همایش کسب وکار موفق با تکنیکهای ان ال پی

کارگاه کسب و کار موفق با تکنیک های ان ال پی

۱۳۹۷-۱۱-۳۰

no image added yet.

دوره دیپلما

۱۳۹۷-۱۱-۳۰

no image added yet.

شروع دوره کوچینگ

۱۳۹۷-۱۱-۳۰

همایش نمایش nlp رمز موفقیت با اصول ارتباطات موثر

همایش نمایش nlp رمز موفقیت با اصول ارتباطات موثر

۱۳۹۷-۱۱-۲۴

همایش رایگان تناسب اندام به روش ان ال پی

همایش رایگان تناسب اندام به روش ان ال پی

۱۳۹۷-۱۱-۱۶

کارگاه کوچینگ

کوچینگ مقدماتی

۱۳۹۷-۱۰-۰۱

کارگاه پرکتیشنر

 بیزینس کوچینگ سازمانی و کسب و کار

۱۳۹۷-۰۸-۲۳

کارگاه بی خوابی

کارگاه درمان بی خوابی

۱۳۹۷-۰۸-۰۵

کارگاه مربیگری افراد خیلی حساس

کارگاه آموزش حین خدمت برای کارمندان

۱۳۹۷-۰۸-۰۵

کارگاه مربیگری افراد خیلی حساس

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه ارتباطات بدون خشونت

کارگاه ارتباطات بدون خشونت

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه شخصیت شناسی

کارگاه شخصیت شناسی

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه روان درمانی

کارگاه روان درمانی

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه بیزینس کوچینگ

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

student-athlete-classroom 1

کارگاه مستر ان ال پی

۱۳۹۷-۰۸-۰۱

BRU5211classroom1

کارگاه دیپلما

۱۳۹۷-۰۸-۰۱

download 1

کارگاه پرکتیشنر

۱۳۹۷-۰۸-۰۱

کارگاه ترینری

کارگاه ترینر ان ال پی

۱۳۹۷-۰۶-۰۱

کارگاه کسب و کار موفق با تکنیک های ان ال پی

۱۳۹۷-۱۱-۳۰

دوره دیپلما

۱۳۹۷-۱۱-۳۰

شروع دوره کوچینگ

۱۳۹۷-۱۱-۳۰

همایش نمایش nlp رمز موفقیت با اصول ارتباطات موثر

۱۳۹۷-۱۱-۲۴

همایش رایگان تناسب اندام به روش ان ال پی

۱۳۹۷-۱۱-۱۶

کوچینگ مقدماتی

۱۳۹۷-۱۰-۰۱

 بیزینس کوچینگ سازمانی و کسب و کار

۱۳۹۷-۰۸-۲۳

کارگاه درمان بی خوابی

۱۳۹۷-۰۸-۰۵

کارگاه آموزش حین خدمت برای کارمندان

۱۳۹۷-۰۸-۰۵

کارگاه مربیگری افراد خیلی حساس

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه ارتباطات بدون خشونت

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه شخصیت شناسی

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه روان درمانی

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه بیزینس کوچینگ

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه مستر ان ال پی

۱۳۹۷-۰۸-۰۱

کارگاه دیپلما

۱۳۹۷-۰۸-۰۱

کارگاه پرکتیشنر

۱۳۹۷-۰۸-۰۱

کارگاه ترینر ان ال پی

۱۳۹۷-۰۶-۰۱