دوره آموزش NLP

این آکادمی مفتخر است در کنار رشته های تخصصی ان ال پی،کوچینگ، بیزینس کوچینگ و هیپنوتراپی با دعوت از اساتید برتر و بین المللی دوره های تخصصی در زمینه های روانشناسی، موفقیت، کسب و کار، خانواده، تغییرات فردی را با توجه به استانداردهای آموزشی و بین المللی تا سطح مدرسی بین المللی در کشورهای مختلف برگزار نماید.

کارگاه پرکتیشنر

کوچینگ مقدماتی

۱۳۹۷-۱۰-۰۱

کارگاه پرکتیشنر

 بیزینس کوچینگ سازمانی و کسب و کار

۱۳۹۷-۰۸-۲۳

کارگاه بی خوابی

کارگاه درمان بی خوابی

۱۳۹۷-۰۸-۰۵

کارگاه مربیگری افراد خیلی حساس

کارگاه آموزش حین خدمت برای کارمندان

۱۳۹۷-۰۸-۰۵

کارگاه مربیگری افراد خیلی حساس

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه ارتباطات بدون خشونت

کارگاه ارتباطات بدون خشونت

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه شخصیت شناسی

کارگاه شخصیت شناسی

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه روان درمانی

کارگاه روان درمانی

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

download 1

کارگاه پرکتیشنر

۱۳۹۷-۰۸-۰۱

کوچینگ مقدماتی

۱۳۹۷-۱۰-۰۱

 بیزینس کوچینگ سازمانی و کسب و کار

۱۳۹۷-۰۸-۲۳

کارگاه درمان بی خوابی

۱۳۹۷-۰۸-۰۵

کارگاه آموزش حین خدمت برای کارمندان

۱۳۹۷-۰۸-۰۵

کارگاه مربیگری افراد خیلی حساس

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه ارتباطات بدون خشونت

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه شخصیت شناسی

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه روان درمانی

۱۳۹۷-۰۸-۰۲

کارگاه پرکتیشنر

۱۳۹۷-۰۸-۰۱