همایش رایگان تناسب اندام به روش ان ال پی

همایش رایگان تناسب اندام به روش ان ال پی

مدت دوره : شروع از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ در مجموع ۲ ساعت می باشد.
زمان:۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۷

  • بدون بازگشت هدفگذاری
  • تغییر عادت تغییر باور
  • تناسب اندام با قدرت ذهن و با استفاده از تکنیکهای ان ال پی
آمنه خادم حضرتی

آمنه خادم حضرتی

استاد

عضو اصلی و مدرس دانشگاه و انجمن IN NLP Berlin مدرس انجمن بین‌المللی سوئیس با مجوز تدریس در کشورهای اروپائی و آسیائی مدرس انجمن ان ال پی آلمان و اروپا با همکاری دانشگاه اشتاین بایس آلمان عضو هیئت مدیره انجمن جهانی هیپنوتیزم عضو اصلی انستیتو هیپنوتراپیست‌ها و سایکوتراپیست‌های آلمان عضو جامعه هیپنوتراپیست‌های آلمان تفاهم همکاری با بنیانگذاران علم ان.ال.پی مشاور در دانشگاه برلین روان درمانگر و سایکوتراپیست عضو جامعه مشاوران و روان درمانگران آلمان

کسانی که تناسب اندام ندارند.

Leave a Reply

5 − 3 =