کارگاه ارتباطات بدون خشونت

کارگاه ارتباطات بدون خشونتش

مدت دوره : شروع از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰ در مجموع ۳ روز کاری ،۲۴ ساعت می باشد.
زمان:۱۳۹۷

Dr-profile

پروفسور رضا عمرائی

پرزیدنت

عضو اصلی و مدرس دانشگاه و انجمن IN NLP Berlin مدرس انجمن بین‌المللی سوئیس با مجوز تدریس در کشورهای اروپائی و آسیائی مدرس انجمن ان ال پی آلمان و اروپا با همکاری دانشگاه اشتاین بایس آلمان عضو هیئت مدیره انجمن جهانی هیپنوتیزم عضو اصلی انستیتو هیپنوتراپیست‌ها و سایکوتراپیست‌های آلمان عضو جامعه هیپنوتراپیست‌های آلمان تفاهم همکاری با بنیانگذاران علم ان.ال.پی مشاور در دانشگاه برلین روان درمانگر و سایکوتراپیست عضو جامعه مشاوران و روان درمانگران آلمان

برای یادگیری زبان صلح و آرامش کلیه افراد جامعه به خصوص خانواده و کارمندان

Leave a Reply

19 − دو =