دوره آموزش فن بیان و زبان بدن کلید موفقیت

کارگاه فن بیان و زبان بدن

مدت دوره : شروع از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰ در مجموع ۳ روز کاری ۱۵ ساعت می باشد.
زمان: ۲۲و ۲۳و۲۴ اسفند ۱۳۹۷

  • به دست آوردن اعتماد به نفس
  • رفع خجولی
  •  فن بیان و تاثیرات آن بر مذاکرات شغلی
  • اصول گفتار صحیح

 

دکتر اسد الله زارعی

دکتر اسد الله زارعی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

نام و نام خانوادگی: اسداله زارعی تاریخ تولد: ۱۳۳۹ دانشکده: هنر ومعماری گروه: ارتباط تصویری هنرهای نمایشی گرایش کارگردانی دانشگاهتهران، ۱۳۶۵ فوق لیسانس ادبیات نمایشی دانشگاه هنر تهران، ۱۳۷۶ سوابق اجرایی مسئولیتها و فعالیتهای اجرایی - مسئول فوق برنامه جهاد دانشگاهی شیراز - عضو شورای بازبینی اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس - عضوشورای نویسندگان صدا و سیمای مرکز فارس - مدیرگروه آموزشی نمایش دانشکده هنر دانشگاه علم و فرهنگ - معاون آموزشی دانشکده هنرومعماری دانشگاه علم و فرهنگ - مدیر کل منابع علمی و اطلاعرسانی دانشگاه علم و فرهنگ - مدیریت جلسات نقد و بررسی جشنواره تئاتر منطقهای کشور، فارس، ۱۳۷۰ - عضویت در شورای نویسندگان مرکز صدا و سیمای فارس، ۱۳۷۱ تا ۱۳۶۹ - نوشتن نقد تئاتر در روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۲ - داور جشنواره تئاتر استان فارس، ۱۳۷۰ - عضویت در شوراهای بازخوانی نمایشنامهها و بازبینی اجراها در اداره کل ارشاد اسلامی فارس، ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۰ - مدیریت جلسات نقد و بررسی جشنواره تئاتر منطقهای کشور، فارس، ۱۳۷۰ - مدیر اجرایی جشنواره قطعات نمایشی دانشگاه شیراز، ۱۳۷۱ - مسئول انجمن جهاد دانشگاهی فارس، ۱۳۷۲ - داور جشنواره دانشجویی قطعات نمایشی، ۱۳۷۲ - داور جشنواره تئاتر جوان حوزه هنری، استان فارس، ۱۳۷۳تا۱۳۷۱ - داوری جشنواره بهار نمایش دانشگاه شیراز، ۱۳۷۳ - عضو هیئت ژوری جشنواره تأتر منطقهی ۲ کشور (چهار محال و بختیاری)، ۱۳۷۵ - مدیریت برنامه نویسی و اجرای بخش تله تئاتر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر، ۱۳۷۶ - دبیر اجرایی و داور جشنواره دانشجویی تئاتر فجر، ۱۳۷۷ - عضو هیئت انتخاب و بازبینی بخش تئاتر جشنواره روستا، ۱۳۷۷ - عضو کانون کارگردانان خانه تئاتر ایران، ۱۳۷۸ تاکنون - عضو شورای داوری پایان نامه دانشجویی سال (شاخه زبان و ادبیات فارسی)، از ۱۳۸۲ تا کنون - عضو شورای داوری کتاب دانشجویی سال بخش ادبیات نمایشی، از ۱۳۸۲ تا کنون - شرکت در جشنواره بینالمللی قرآن (اجرای تعزیه در تالار وحدت و تأتر شهر)، ۱۳۸۳ - سخنرانی در سیزدهمین نمایشگاه قرآن با موضوع هنر داستان پردازی در قرآن کریم، ۱۳۸۵ - سخنرانی در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با موضوع ادبیات و نقاشی در ایران، ۱۳۸۷ ۱ - راهنمایی بیش از دویست پروژه نهایی دانشجویان رشتههای سینما، تئاتر، گرافیک، نقاشی، طراحی پارچه و لباس در مقطع کارشناسی - استاد مشاور بیش از ده دانشجوی کارشناسی ارشد پؤوهش هنر دانشگاه علم و فرهنگ و معماری دانشگاه آزاد خراسان فعالیتهای هنری -کارگردان، بازیگر، نویسنده و مدیر اجرایی بیش از سی پروژه نمایشی تلویزیونی و فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما - بازیگری در گروه تأتر استان فارس و اجرای نمایش غسالخانه، ۱۳۶۱ - مدیر تهیه و بازیگر در نمایش دقیانوس امپراطور شهر افسوس، شیراز ۱۳۶۲ - شرکت در جشنوارهی فجر و اجرای نمایش دقیانوس در تهران، ۱۳۶۲ - بازیگری در نمایش راه طویل سیمرغ و اجرا در سالن چارسو (تأتر شهر)، تابستان ۱۳۶۲ - بازیگری در نمایش مدرس به کارگردانی حسین مختاری و اجرا در تالار مولوی تهران، ۱۳۶۲ - کاگردانی نمایش همانطور که بودهایم اثر آرتور آدمف و اجرا در دانشکدهی هنرهای زیبا (پایاننامه تحصیلی)، ۱۳۶۵ - نوشتن نقد تئاتر در ویژه نامه صحیفه، روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۲ - کارگردانی و اجرای نمایش فانوس دریایی در شیراز و اجرا در جشنوارهی منطقهای فجر و کسب دیپلم افتخار از جشنوارهی استانی و منطقهای، ۱۳۶۸ - فعالیتهای فرهنگی و هنری در جهاد دانشگاهی فارس نظارت و راهنمایی بیش از پانزده نمایش دانشجویی و برگزاری چهار دوره جشنواره قطعات نمایشی دانشجویان دانشگاههای شیراز، ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۰ - ساخت سریال روباه قهوهای برای کودکان و نوجوانان در مرکز صدا و سیمای فارس (این سریال موزیکال و ترکیبی از ماسک، عروسک و هنرپیشه می باشد)، ۱۳۷۰ - همکاری در نوشتن فیلمنامه تلوزیونی فالگیر و دستیار کارگردان (پخش در شبکه ویدیویی)، ۱۳۷۷ - نوشتن فیلمنامههای تبلیغاتی برای شرکت رنگین، ۱۳۸۰-۱۳۷۷ - کارگردانی و اجرای نمایش کلارا اثر آرتور میلر در تالار مولوی تهران، ۱۳۷۸ - اجرای نمایش عروسکی خیمهشببازی در جشنوارهی آیینی سنتی (وزارت ارشاد)، ۱۳۷۸ - همکاری در نوشتن فیلمنامه سینمایی عروس خوشقدم، ۱۳۸۱ - کسب مقام دوم داستان نویسی (داستان کوتاه) در استان فارس، ۱۳۷۲ - شرکت در جشنواره بینالمللی قرآن (اجرای تعزیه در تالار وحدت و تأتر شهر)، ۱۳۸۳ - اجرای نمایش نامه خوانی در خانه هنرمندان ایران (نمایش نامه شیخ علی میرزا حاکم بروجرد)، ملایر، تویسرکان، ۱۳۸۶ - سرپرستی و اجرای مجالس تعزیه خوانی، کیش، ۱۳۸۸ - سخنرانی باعنوان تاریخچه هنر شبیه خوانی در ایران و سرپرستی و اجرای مجالس تعزیه خوانی،در پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف در جزیره کیش ۱۳۸۹ - داوری مقالات همایش بین المللی خلیج فارس (بخش آیینهای نمایشی ) اردیبهشت ۱۳۹۱ سوابق پژوهشی _ همکار طرح بررسی سرفصلهای دروس دانشگاهی رشته طراحی پارچه ولباس با نیازهای صنعت وبازار ۱۳۸۴ - سخنرانی در سیزدهمین نمایشگاه قرآن با موضوع هنر داستان پردازی در قرآن کریم، ۱۳۸۵ - سخنرانی در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با موضوع ادبیات و نقاشی در ایران، ۱۳۸۷ - راهنمایی بیش از دویست پروژه نهایی رشتههای سینما، تئاتر، گرافیک، نقاشی، طراحی پارچه و لباس در مقطع کارشناسی ۲ - استاد مشاور بیش از ده دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه علم و فرهنگ و معماری دانشگاه آزاد خراسان - همکار طرح تنظیم سرفصل ها ی کتاب درسی تصویر سازی رشته گرافیک هنرستان های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ۱۳۸۴ مقالات منتشر شده - زارعی، اسداله، (۱۳۶۷ ،(یک مقایسه، انتشارات زمان، شماره ۴ ،صص ۲۰ -۱۷ . - زارعی، اسداله، (۱۳۷۴ ،(یادداشتی بر آموزش تئاتر درایران، نشریه صحنه، دوره اول شماره ۲ ،صص۲۵-۲۰ . - زارعی، اسداله، (۱۳۷۴ ،(حسن مقدم وخانواده در نمایشنامه جعفر خان از فرنگ آمده، نشریه صحنه، دوره اول شماره ۳ ، .۳۷-۴۵ صص - زارعی، اسداله، (۱۳۸۷ ،(پیوند هنر، صنعت واجتماع درآثار هنرهای دوره صفوی، گردهمایی بینالمللی مکتب اصفهان(مجموعه مقالات هنرهای صناعی)، صص ۷۹-۷۱ . - زارعی، اسداله، (۱۳۸۶ ،(شیوههای ارتباط در هنر تعزیه ایرانی، همایش هنرهای سنتی فرهنگستان هنر. - زارعی، اسداله، (۱۳۸۷ ،(ویژه گیهای فرهنگی لباس، اولین همایش زنان سرزمین من (وزارت کشور). - زارعی، اسداله، (۱۳۸۷ ،(ادبیات لباس(بانگاهی به دیوان حافظ)، نشریه اولین دوسالانه لباس در ایران، موزه هنرهای معاصر تهران (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی). کتب منتشر شده - زارعی، اسداله، (۱۳۸۵ ،(بوریا بر آتش (رمان تاریخی، تحقیقی)، (زندگی نامه عین القضات همدانی عارف و فیلسوف قرن ۶ ه.ق)انتشارات عیلام، ۱۳۸۵ ،صص۳۷۵ - زارعی ، اسداله (۱۳۹۱(خداوندعاشق خداوند عشق (زندگی نامه مولانا جلا الدین محمد رومی بلخی)انتشارات حلقه ،در دست چاپ

مدیران، اساتید وعلاقمندان به فن بیان و سخنوری

Leave a Reply

4 × 5 =