WhatsApp Image 2018-11-10 at 13.11.3612`1as2
کتاب

تکنیکهای عملی ان ال پی
مولف پروفسور عمرائی

اولین کتابی است در ایران که متدها و شیوه های عملی ان ال پی را بصورت شفاف و دقیق تشریح نموده است. این کتاب بعنوان کتاب رفرنس به کلیه دانشجویان ان ال پی و کوچینگ توصیه شده است.

در این کتاب تمرکز مولف بیشتر رفع موانع ذهنی ، از بین بردن ترسها و بینش های غلط و حل تضادهای درونی می باشد، تا اینکه بتوانیم اول به آرامش نسبی برسیم که این خود نقطه شروع موفقیت یا بهتر بگویم پیش نیاز موفقیت می باشد. زیرا رمز موفقیت و پیشرفت در این است که ما اول از درون پاکسازی شویم تا قدرتهای درونی و ابزارهای درونیمان اجازه فعال ‌پیدا نمایند.

تا افکاری سالم، قدرتمند و هدفمند نداشته باشیم هر گونه تلاشی بیهوده است.

بعد از آن بحث هدفگذاری پیش میاید و همینطور برنامه ریزی و استراتژی برای رسیدن به هدف.

بعد از گذارندن این پاکسازیهای درونی و از بین بردن ویروسهای ذهنی با متدها و کارگاهها ان ال پی ابعاد و افق های تازه ای برای ما بوجود میاید. و زندگی ما عمیق تر و معنا و مفهوم دیگری پیدا می نماید. خیلی از مواقع به خودمان قول داده ایم که از فردا زندگی بهتری را آغاز نماییم، اما متاسفانه نتوانستیم آنرا عملی نمائیم و این همان موانع درونی و ذهنی است که مانع و یا باعث ترس در ما می سود و ما را از اهدافمان دور می نماید.

توصیه ما برای موفقیت و رسیدن به هدف:

کوتاهترین و مطمئن ترین راه انتخاب مدرس و مربی با تجربه در زمینه ان ال پی و کوچینگ می باشد.

WhatsApp Image 2018-11-11 at 12.23.23
کتاب

رشد و تکامل
مولف پروفسور عمرائی

طی قرنها بشر در حال تلاش شناخت خویش بوده است. چطور به دنیا میاید؟ چگونه به زندگی ادامه می دهد؟ چرا بیمار می شود؟ و به چه سان می میرد؟ و در پی تلاش پیگیر این رازها به هزاران عامل ناشناخته دیگر دست می یابد. تا آنجا که دل ذره ها و ژن ها را می شکافد و دنیای بی جان را با ژن ها و کروموزومها پیوند می دهد و بسیاری از اسرار نهان را آشکار می کند.

کتاب مراحل رشد و تکامل چکیده ای از ویژگیهای رشد و تکامل جسمی و روانی انسان می باشد که مراحل رشد و نمو را که متاثر از دو فاکتور ارثی و محیطی می باشد را بررسی نموده ایم.

آنچه در باره عوامل ژنی، خانوادگی، اجتماعی و روحی انسان که باعث اختلال در روند رشد و تکامل انسان می شود و دانستن آنها الزامیست را اشاره نموده ایم. تا تمامی خدمتگزاران به کودکان با آنها آشنا شوند.

این کتاب به زبان سلیس طوری نگاشته شده است که برای همگان از جمله دانشجویان و خانواده ها قابل استفاده می باشد.

توصیه ما برای موفقیت و رسیدن به هدف:

کوتاهترین و مطمئن ترین راه انتخاب مدرس و مربی با تجربه در زمینه ان ال پی و کوچینگ می باشد.