نمایندگی ها
۱۴۰۰-۰۲-۱۱

سوگل افشاری حسین ابادی نماینده کرج

سوگل افشاری حسین ابادی تحصیلات ان ال پی: تحصیلات دانشگاهی: فوق لیسانس مدیریت تکنولوژی گرایش…
Read More
نمایندگی ها
۱۴۰۰-۰۲-۰۳

آذربلارک نماینده اهواز

آذر بلارک تحصیلات ان ال پی: پرکتیشنری شماره موبایل: 09358636046 09166070086 یمیل:azarbelarak@gmail.com آدرس دفتر برای…
Read More
نمایندگی ها
۱۴۰۰-۰۲-۰۱

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻤﺒﯿﻨﯽ نمایندگی شیراز

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻤﺒﯿﻨﯽ راﻫﺒﺮ ﺷﺘﺎب وﻣﻨﺘﻮرﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ ﻧﻮﭘﺎ و ﻧﻮآوراﻧﻪ تحصیلات دانشگاهی: ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ…
Read More
نمایندگی ها
۱۴۰۰-۰۱-۲۵

نیلوفر سعیدی پور نمایندگی کرج

 نیلوفر سعیدی پور تحصیلات ان ال پی: پرکتیشنری تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی ارشد مترجمی همزمان شهید…
Read More
نمایندگی ها
۱۴۰۰-۰۱-۲۲

محبوبه شیخ پور نمایندگی کرمان

محبوبه شیخ پور تحصیلات ان ال پی: پرکتیشنری تحصیلات دانشگاهی: لیسانس حقوق شغل: مدیرعامل موسسه…
Read More
نمایندگی ها
۱۳۹۹-۱۲-۲۸

هما جمالیزاده تاج ابادی نمایندگی بندرعباس

هما جمالیزاده تاج ابادی تحصیلات ان ال پی: پرکتیشنر ان ال پی ،فاندامنتال کوچینگ تحصیلات…
Read More
نمایندگی ها
۱۳۹۹-۱۲-۲۸

حنان لقمانی نمایندگی بم

حنان لقمانی تحصیلات ان ال پی: پرکتیشنر تحصیلات دانشگاهی: فوق دیپلم بهداشت خانواده شغل: دانشجو شماره موبایل: ۰۹۱۳۴۴۹۳۱۴۹…
Read More
نمایندگی ها
۱۳۹۹-۱۲-۲۸

عبدالحمید اسدی نمایندگی شهر بابک

عبدالحمید اسدی کرم پراکتیشنر ان ال پی و فاندامنتال کوچینگ فوق لیسانس مهندسی محیط زیست…
Read More
نمایندگی ها
۱۳۹۹-۱۲-۲۸

فرزانه جعفریان نمایندگی اصفهان

فرزانه جعفریان  تحصیلات ان ال پی: کوچینگ و پرکتیشنر تحصیلات دانشگاهی: لیسانس عمران شغل: کارشناس…
Read More