پروپوزال
نوامبر 14, 2018

پروپوزال امید مهدی پور

به نام خدا   امید مهدی پور دانشجوی مستری ان ال پی استاد مربوطه :…
Read More
پروپوزال
نوامبر 14, 2018

پروپوزال راحیل باغبان

به نام خدا    راحیل باغبان دانشجوی مستری ان ال پی استاد مربوطه : پرفسور…
Read More
پروپوزال
نوامبر 14, 2018

پروپوزال مرتضی یزدانی اصل

به نام خدا   مرتضی یزدانی اصل دانشجوی مستری ان ال پی استاد مربوطه :…
Read More
پروپوزال
نوامبر 14, 2018

پروپوزال خسرو محمدی تک آبی

به نام خدا   خسرو محمدی تک آبی دانشجوی مستری ان ال پی استاد مربوطه…
Read More
سنگام نوبخت
فارغ التحصیلان
نوامبر 13, 2018

سنگام نوبخت

سنگام نوبخت مدرس فرهنگى و آفرينشهاى ادبى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به مدت…
Read More
پروپوزال
نوامبر 13, 2018

پروپوزال مجتبی قنبرنژاد

به نام خدا   مجتبی قنبرنژاد دانشجوی مستری ان ال پی استاد مربوطه : پرفسور…
Read More
پروپوزال
نوامبر 13, 2018

پروپوزال علی ذاکری نوروزی

به نام خدا   علی ذاکری نوروزی دانشجوی مستری ان ال پی استاد مربوطه :…
Read More
امین عطارنژادیان
فارغ التحصیلان
نوامبر 11, 2018

امین عطارنژادیان

امین عطارنژادیان مدرس بين المللي ان ال پی مدرس بين المللي بيزينس كوچينگ مدرس مهارتهای…
Read More
معیارهای تعیین افراد ثروتمند
مقالات
نوامبر 6, 2018

معیارهای تعیین افراد ثروتمند چطور تعیین می شود؟

وقتی از ما بپرسند ثروتمند کسیت؟ اولین جواب برای این سوال فکر کردن به اطرافیان،…
Read More