اسلاید فارق التحصیلان 3
IMG_2923 12

اصیل و عمیق

آموزش دیده ایم

تا یک ورق از عشق تو از بر کردم

سیصد ورق از علم فراموشم شد

تنها مدرسین ان ال پی و کوچینگ در ایران