نمایندگی ها

آریانه آریانفر نمایندگی نروژ

By ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ بدون نظر
آریانه آریانفر

آریانه آریانفر

Aryane Aryanfar

تحصیلات ان ال پی: پرکتیشنر و مستری از Scottish center of NLP
تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک
شغل: مهندس ژئوتکنیک
سایت : –
شماره موبایل: ۰۰۴۷۹۲۰۶۴۷۰۴
ایمیل: arya.ar.nlp@gmail.com

Leave a Reply

5 × 2 =