مقالات

آشنایی با مفاهیم برخی از اصطلاحات رایج در ان ال پی

By ۱۳۹۷-۱۲-۱۱ ۲ نظر

آشنایی با مفاهیم برخی از اصطلاحات رایج در ان ال پی

آشنایی با مفاهیم برخی از اصطلاحات رایج در ان ال پی

 

ACCESSING  CUES
(زبان بدن در زمان فکر کردن)

راه هایی که از طریق هماهنگی تنفس، وضعیت بدن و حرکات چشم ها برای فکر کردن در زمینه های خاص استفاده می شوند.

 

ANCHOR
(عوامل شرطی شده برای ایجاد تغییر حالت)

هر محرکی که موجب برانگیختن واکنش گردد.

 

ANCHORING
( پدیده ای همانند شرطی شدن در هیپنوتیزم ). جریانی که چیزی را به چیز دیگری مرتبط کند.

 

ASSOCIATED  STATE
در جریان یا درون یک تجربه بودن.

 

BEHAVIOUR

هر فعالیتی که مشغول آن می شویم.

 

BODY LANGUAGE
روشی که در آن بدون استفاده از صداها، از طریق بدن ارتباط برقرار می شود

 

CALIBRATION
پی بردن به حالات درونی از طریق ظاهر افراد.

 

CAPABILITY
مدیریت باکفایت

 

CONGRUENCE
همدلی و همزبانی کامل داشتن

 

CROSS_OVER  MATCHING
هماهنگ سازی زبان بدنی فرد.

 

DELETION
از دست دادن قسمتی از یک تجربه در گفتار یا تفکر.

 

DISSOCITED STATE
دیدن یا شنیدن جریان یک تجربه از خارج آن.

 

EYE  ACCESSING CUES
حرکات و اشاره های چشم در حالات متفاوت تفکر

 

FIRST POSITION
تنها با حقایق درونی خویش ارتباط برقرار کردن

 

GENERALIZATION
جریانی که در طول آن تجربه ای ویژه بیانگر مجموعه ای از تجربیات شود.

 

IDENTITY
تصویر ذهنی که از خودتان دارید.

 

IN TIME
در جریان وقایع و زمان بودن

 

INCONGRUENCE
تضاد و تنشی که از آثار آن در رفتار مشخص می گردد. به عنوان مثال، زبان چیزی می گوید ولی در آهنگ صدا تردید دیده می شود.

 

LEAD SYSTEM
سیستم ارائه دهنده حسهای درونی برای دسترسی به اطلاعات نهفته ذهنی.

 

MAP OF REALITY
ارائه تصویر ذهنی هر فرد از جهان و هستی یا همان جهان بینی

 

META MODEL
مجموعه ای از طرحهای کلامی و پرسشها که زبان را به تجربه مرتبط می سازد.

 

METAPHOR
برقراری ارتباط انسانی غیر مستقیم با دیگران با استفاده از داستان یا تصویری ذهنی.

 

MILTON MODEL
در این مدل از طرحهای کلامی مبهم برای ایجاد و استمرار ارتباط موثر با فردی دیگر بمنظور دسترسی به تجربیات و منابع ناخودآگاه او استفاده می شود.

 

MISMATCHING
تطابق رفتارهای خویش به شکل متفاوت یا متضاد با رفتارهای دیگر به منظور هدایت مجدد، قطع کردن یا اتمام رابطه موجود با آنها.

 

 MODELING
اساس ان ال پی بوده و جریانی است که موجبات تشخیص سلسله مراتب و نظم را در رفتارها فراهم می سازد

 

NEURO-LINGUISTIC PROGERAMMING
مطالعه ساختار تجربیات ذهنی و اینکه افراد چگونه تجربیات خویش را انجام می دهند.

 

NOMINALIZATION
جریانی که در طی آن کنش به کلمه ای مجرد و انتزاعی تبدیل می گردد.

 

OUTCOME
هدف دلخواه و اختصاصی که در نهایت بر پایه حس کردن مشخص می گردد.

 

POSITIVE INTENTION
نیت خیرخواهانه ای که زمینه ساز هر عمل یا باوری می باشد.

 

PREFERRED REPRESENTIAL SYSTEM
سیستم ارائه دهنده حسی که فرد اغلب برای تفکر آگاهانه از آن استفاده می کند

 

PRESUPPOSITION
عقاید یا باورهایی که بعنوان فرض در نظر گرفته می شوند تا بر اساس آنها فرضیه هایی شکل گیرند.

 

RAPPORT
رابطه است مبتنی بر اعتماد و مسئولیت پذیری متقابل با خودمان و سایر افراد.

 

RESOURCES
منابع یا امکانات موجود که به شما در رسیدن به محصول یا دستاوردی کمک می کنند.

 

SECOND POSITION
مشاهده جهان از نقطه نظر یک فرد دیگر

 

SELF MODELLING
ارائه یک طرح منظم با توجه و تکیه به امکانات موجود برای رسیدن به یک حالت موفقیت.

 

STATE
مجموعه ای از افکار ، احساسها ، هیجانها و انرژی جسمی و روانی.

 

STRATEGY
سلسله مراتب ای قابل تکرار از افکار و رفتارها که ثابت بوده و محصول خاصی را به بار آورند.

 

THIRD POSITION
ادراک جهان از دیدگاه ناظری که در متن جریان ) قرار ندارد.

 

TIMELINE
خطی که گذشته را به آینده اتصال می دهد.

 

UNCONCIOUS
مجموعه ای از چیزها که در محدوده آگاهی فعلی شما قرار ندارد.

۲ نظر

Leave a Reply

هفت + چهارده =