مقالات

آنچه که درباره ان ال پی(NLP) باید بدانید

By ۱۳۹۷-۱۲-۰۷ بدون نظر

آنچه که درباره ان ال پی(NLP) باید بدانید

آنچه که درباره ان ال پی(NLP) باید بدانید

به طور خیلی خلاصه ان ال پی(NLP) راهی برای دستیابی به قدرتها و منابع درونی بی نهایت انسانها می باشد. ان ال پی(NLP) همیشه دنبال مشخص کردن وضعیت خوب نبوده، بلکه وضعیت موثرتر رو نشان می دهد.

و در اصل بدنبال تشخیص خوب و بد نیست، بلکه دنبال تاثیرگذاری بهتر و جهت دار تر می باشد . در واقع ان ال پی یک رویکرد هوشمندانه و بصرفه است، که تمرکزش بر روی ارتباط اجزاء مختلف با همدیگر و شناخت کانال های ارتباطی برای تاثیرگذاری مطلوب و کسب نتایج دلخواه می باشد .

 

 جزئیات در ان ال پی(NLP) مهم می باشد

ان ال پی(NLP) بخوبی به اهمیت کوچکترین جزئیات واقف بوده و به جزئیاتی از قبیل اینکه شخص موقع حرف زدن چشماش چه حالتی داره، نحوه حرکت دستهاش، نحوه راه رفتن و نفس کشیدن و سایر موارد، که اغلب مورد غفلت همه هستند توجه ویژه ای کرده و بهره‌برداری موثر از آنها می کند.

همچنین ان ال پی(NLP) توجه ویژه ای به ارتباط بین ضمیر آگاه و ناخودآگاه داده و از تاثیر شگرف ناخودآگاه بهره های فراوانی می برد.

 

ساختار ان ال پی(NLP)

ان ال پی(NLP) دارای روش های کاملا کاربردی و بی طرفانه بوده و روند تغییر و بهبود در فرآیندهای آن سریع و قاطع می باشد. با این وجود این روشها ثابت نبوده و برای هر فردی می تواند متفاوت باشد. در واقع ان ال پی اصل ثابت و لایتغیری رو بسط نداده و معتبر نمی داند.

به معنی دیگر نیازهای افراد را محترم شمرده و به اصطلاح اکولوژیکی اصرار به در نظر گرفتن شرایط موجود هر فرد دارد. همچنین ان ال پی(NLP) مفهوم هر عمل را در شکل عکس العمل مشخص می کند و نه در هدف و نتیجه آن عمل.

……………………………………………………………………….

بیشتر بخوانیم :

……………………………………………………………………….

پیش فرض ها 

به طور کلی  پیش فرضها مراجع ارزشیابی و قضاوت در مورد هر موضوعی بوده و می توانند منجر به تحلیل هایی نیرومند و هدفدار شده و بعنوان بستری مناسب برای تحقق اهداف مورد استفاده قرار گیرند .دانش ان ال پی(NLP) نیز از یک دیدگاه، علم طراحی و بازسازی پیش فرضها محسوب می شود .

ان ال پی(NLP) بیان می کند که مهم نیست دنبال صحت و سقم پیش فرضهایتان باشید، بلکه مهم این است که پیش فرض شما چه تاثیری در نگرشها و تصمیم گیریهایتان داشته و شما رو به اهدافتان نزدیک می کند یا دور.

در واقع مهم این است که بدانید کدام پیش فرض در حرکت شما نقش سازنده و موثر داشته و کدام یک مخرب و بازدارنده است.

ان ال پی(NLP) قصد طراحی و بازسازی مجدد روی پیش فرضهای ما را داشته و بدنبال جهت دهی درست و کنترل تاثیر آنها بر روی انسان می باشد. در نیل به این هدف، یک فیلتر قدرتمند را سر راه پیش فرضهای انسان قرار می دهد تا بجای اینکه پیش فرضها مانع حرکت او باشند باعث تاثیر مثبت و سازنده در مسیر تحقق اهداف انسان شوند.

همچنین ان ال پی(NLP) سعی دارد یک سری از پیش فرضهای پایدار و مبنا را که می‌توانند انسان را جهت داده و در مسیر حرکت درست حمایت و تقویت کنند، برای همیشه در ساختار ذهن انسان جاری کند.

Leave a Reply

9 − 5 =