اعطای گواهینامه بین المللی

فارغ التحصیلان می توانند بعد از گذراندن دوره ها از انجمن های بین المللی در سوئیس، آلمان، انجمن ان ال پی و کوچینگ آلمان در خواست مدرک و همزمان عضو این انجمن ها شوند:
انجمن IA NLP
انجمن DVNLP
انجمن بین المللی IN NLP
انجمن جهانی کوچینگ ICI
انجمن جهانی هیپنوتیزم WHO

افراد با اخذ مدرک از انجمن های:
IN Nlp
ICI
WHO
می توانند در دانشگاه روانشناسی برلین در رشته روانشناسی با گرایش ان ال پی، کوچینگ، هیپنوتراپی یا روان درمانی ادامه تحصیل دهند و ساعات گذراندن این دوره ها در آکادمی جز واحدهای دانشگاهی آنها پذیرفته می شود.

 

گرفتن مدرک از انجمن:
آلمان DVNLP
این افراد می توانید ساعتهای تایید شده در دوره ها این آکادمی را از دانشگاه شتاین بایس برلین تقاضای تاییدیه واحدهای دانشگاهی نمایند و بعد از تایید دانشگاه شتاین بایس ، می توانند این ساعات را جز واحدهای دانشگاهی در کلیه رشته های دانشگاهی خود در آلمان محسوب نمایند.

لوگو WHO
لوگو NLP
لوگو DVNLP
لوگو ICI
logo

صدور مدارک بین المللی در پایان دوره