مقالات

ورزش را با کمک دانش ان ال پی آغاز کنید.

By ۱۳۹۷-۱۲-۰۷ بدون نظر

ورزش را با کمک دانش ان ال پی آغاز کنید.

ورزش را با کمک دانش ان ال پی آغاز کنید.

برای شروع ورزش شما باید آن را در نظرتان با اهمیت جلوه دهید. چرا که زمانی که به ذهنتان مراجعه می کنید، چیزهایی وجود دارد که خیلی مهم هستند بقدری که آنها را کنار نمی گزارید.

در واقع شما نیاز دارید در ورزش خود یک سیستم رانش را در خود ایجاد کنید، یک سیستم رانش، صرفاْ به معنی متصل کردن احساسات مثبت قوی در انجام دادن کاری و متصل کردن احساسات منفی قوی در انجام ندادن کاری است.

 

ایجاد سیستم رانش برای ورزش کردن

 یک سیستم رانش برای شروع ورزش به وجود آورید. اگر وسایل ورزش در پارکینگ خانه است، احساس نیاز به تمرین کردن باید از لحظه ای که به آن فکر می کنید تا لحظه ای که از وارد پارکینگ شده و بر روی دستگاه قرار می گیرید با شما باشد.

بطوری که هر چقدر به دستگاهها نزدیکتر می شوید، این احساس بیشتر شود. هر چقدر بیشتر تمرین کنید، احساس بهتری پیدا کنید. یا اگر شما به تردمیل نگاه می کنید و بر روی آن راه نمی روید، دور شدن از آن نسبت به نزدیک شدن به آن برای شما ناخوشایندتر باشد.

 

ترغیب کردن خود با استفاده از کلمات برای بهتر ورزش کردن

۱ – به چیزی فکر کنید که در انجام آن با انگیزه هستید.

۲- به ندای درونی خود و به ریتم آن هنگام صحبت با خود، توجه داشته باشید

۳- نسبت به تفاوت کلمات ذیل که به بهترین وجه برای ایجاد انگیزه در شما مفید هستند توجه کنید

من آرزو دارم در ورزش موفق باشم

من می خواهم

من نیاز دارم

من مجبورم

من باید به آن برسم

من باید

۴- از این کلمات و تن و ریتم و صدای این کلمات که در شما ایجاد انگیزه کنند تا در ورزش از آنها استفاده کنید.

 

کارها را به صورت طبیعت دوم خود در آورید

هر چقدر کارهایی که قصد انجامش را دارید به صورت طبیعت دوم خود در اورید، انجام آنها ساده تر خواهد شد.

حالا می خواهد پیاده روی باشد و یا ترک سیگار، شروع ورزش و یا هر چیز دیگری، برای این منظور باید آن را ابتدا در ذهن تان ایجاد کنید تا انجام آن ساده تر شود. چرا که اکثر مسائلی  که مردم در جهان با آن روبه رو هستند، از بیرون به آنها تحمیل نشده است.

یقینا هیچ چیزی بین شما و دستگاه تمرینات ورزشی شما وجود ندارد که باعث جلوگیری از ورزش کردن شما شود. اما این خود شما هستید که طرف آنها نمی روید.

پس شما باید به درون خود مراجعه کرده و طوری آن را بسازید که هر چقدر بیشتر درباره آن فکر کنید، بیشتر جذب آن شوید. در واقع باید طوری درون خود را بسازید که هر چقدر بیشتر خودتان را در حال انجام دادن تمرینات ورزش ای ببینید خوشحال تر شوید و وقتی وارد این تصویر شدید انجام دادن تمرینات ورزشی راحت تر می شود.

……………………………………………………………………….

بیشتر بخوانیم :

……………………………………………………………………….

نمونه ای از برنامه ریزی عصبی کلامی برای ورزش کردن مداوم و مرتب

۱-  فکر کردن به این که هر روز به طور مرتب ورزش می کنید

۲- فکر کردن به اینکه چه احساس بدی پیدا می کنید وقتی اضافه وزن دارید، تنبلی کرده و تناسب اندام ندارید و بی حال هستید. و مرتبط کردن این افکار با انجام ندادن ورزش

۳- فکر کردن به اینکه چه احساسی خوبی خواهید داشت اگر به طور مرتب تمرینات ورزشی را انجام بدهید و اینکه چقدر خوب خواهد شد اگر توانمند به نظر رسیده و احساس توانمند بودن بکنید.

۴- تصویری را که در حال انجام دادن تمرینات ورزشی هستید از درون ذهنتان بیرون آورده و در درون تصویر عادتی که شما در گیر آن هستید و هر روز انجام می دهید، قرار بدهید. این کار را آنقدر انجام دهید تا ورزش کردن به صورت طبیعت دوم شما در بیاید.

Leave a Reply

4 × 5 =