پروپوزال

پروپوزال راحیل خلجی

By ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ بدون نظر

به نام خدا

 

راحیل خلجی

دانشجوی مستری ان ال پی

استاد مربوطه : پرفسور عمرائی

موضوع : تحلیل رفتار متقابل

نظریه اریک برن

تحلیل رفتار متقابل چیست ؟

تحلیل رفتار متقابل نظریه ای در مورد شخصیت و روش منظمی برای روان درمانی به منظور رشد و تغیرات شخصی است.

این تعریف بوسیله انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل ارائه شده است.

در این نظریه در مورد رشد کودک صحبت میشود و چگونگی الگو های کنونی زندگی ما ریشه در دوران کودکی دارند.

از این رو تحلیل رفتار متقابل به ما نظریه آسیب شناسی روانی را ارائه می دهد.

این نظریه به خصوص برای مشاوره بسیار مفید می باشد و در هر زمینه ای که نیاز به درک افراد و روابط ارتباطات باشد میتواند به کار رود .

هر حوزه ی کاربرد عملی ، تحلیل رفتار متقابل ، یک نظام روان درمانی را به ما معرفی مینماید و در نتیجه در درمان انواع اختلاف روانی ، از مشکلات روزانه گرفته تا روان پریشی ها بسیار عمیق، بکار میرود ، این نظریه ، روشهای درمانی برای درمان فردی ، گروهی ، زوجی و خانوادگی ارائه میدهد.

الگوی حالات نفسانی “والد” “بالغ” “کودک” اساسی ترین نظریه ی تحلیل رفتار متقابل الگوی حالت نفسانی است ، یک حالت نفسانی مجموعه ای از رفتارها ،افکار و احساسهای مربوط بهم است که بوسیله ی آن ، بخشی از شخصیت ، خود را در یک زمان بخصوص نمایان می سازد.

این الگو سه حالت نفسانی متفاوت و مجزا را تصویر می کند.

اگر رفتار،افکار و احساسهای من در واکنش به مسائل این زمانی این مکانی باشد و از تمام منابع تواناییهایم به عنوان یک فرد بزرگسال بهره گیرم،در حالت نفسانی بالغ خود قرار دارم.

زمانهایی ممکن است که رفتار،افکار و احساسهای من درست شبیه یکی از والدینم و یا کسانی که جانشین آنها بودند باشد ، در این صورت من در حالت نفسانی “والد” خود قرار دارم.

گاهی نیز ممکن است رفتار،افکار و احساسهایم درست مانند زمانی باشد که کودک بودم،در این صورت در حالت نفسانی “کودک” خود قرار دارم.

الگوی حالات نفسانی اغلب با و-ب-ک مشخص می شود.

زمانی که من و شما در یک رابطه ی متقابل قرار میگیریم.  من با علائم رفتاری خاص خودم حضور شما رو درک میکنم و شما نیز با علائم رفتاری خود حضور مرا درک میکنید.

به زبان تحلیل رفتار متقابل هر نوع عملی که درک حضور دیگری در آن وجود داشته باشد “نوازش” نامیده میشود.

انسانها برای اینکه بتوانند حالت خوب روحی،روانی و جسمی خود را حفظ کنند نیاز به نوازش دارند

آنچه که من در این نظریه دوست دارم به آن بپردازم بحث رابطه برقرار کردن و نوازش هاست.

نوازش نه به این معنا که کسی را لمس کنیم، نوازش یعنی درک حضور دیگری

اریک برن، عطش های خاصی را بررسی میکند که همه ما به نوعی آنها را تجربه کرده ایم. یکی از این عطش ها نیازبرای تحریکهای جسمی و عاطفی است.

برن این حالت را عطش به محرک نامید.

انتخاب کلمه ی نوازش توسط برن به نیاز اولیه برای لمس شدن مربوط میشود.این اشاره میکند که ما به عنوان افراد بزرگسال هنوز در کاوش تماس جسمی هستیم.

ولی ما یاد میگیریم که شکلهای دیگر در حضور دیگری را جانشین لمس جسمی کنیم. یک تبسم،یک تعریف و تمجید یا حتی یک اخم و ترشرویی نشان می دهد که حضور ما درک شده است.

برن اصطلاح ( عطش درک حضور دیگری) را برای توصیف نیاز به این نوع از شناخت حضورها توسط دیگران به کاربرده است.

انواع نوازش :

ما میتوانیم انواع نوازشها را به شرح ذیرطبقه بندی کنیم:

کلامی یا غیر کلامی

مثبت یا منفی

شرطی یا غیر شرطی

نوازشهای کلامی در مقابل نوازشهای غیر کلامی:

تصور کنید که در خیابان راه میروید و ناگهان همسایه ی خود را میبینید که از طرف مقابل می آید

به یکدیگرلبخند زده و سلام و احوالپرسی میکنید عجب روز خوبیه و همسایه ی شما در جواب میگوید: بله واقعا روز خوبیست.

در این تبادل نوازش های کلامی و غیر کلامی ایجاد شد. هم با یکدیگر صحبت کردید و هم به هم لبخند زدید .لبخند زدن ، دست تکان دادن، سر تکان دادن و یا بغل کردن و در آغوش گرفتن  نوازشهای غیر کلامی باشند.

و نوازشهای کلامی که تمام مکالمات را شامل میشود.

نوازشهای مثبت در مقابل نوازشهای منفی:

یک نوازش مثبت نوازشی است که شخص نوازش گیرنده احساس و تجربه خوبی پیدا کند. در حالی که نوازش منفی عبارت است از یک تجربه ی ناخوشایند و دردناک برای نوازش گیرنده ،همان رودر رویی با همسایه را دوباره تصور کنید ،شما و همسایه تان نوازش های مثبت را مبادله کردید که هم کلامی بود و هم غیر کلامی ، اگر همسایه شما به جای اینکه به شما پاسخ خوشایندی داده باشد به شما اخم میکرد او یک نوازش منفی غیر کلامی داده بود .

و یا میتوانست به شما نوازش منفی غیر کلامی شدیدتری با مشت کوبیدن به صورت شما بدهد . و اگر به شما نوازش کلامی منفی میداد ممکن بود در جواب چه روز خوبی بگوئید اه حتی بگوئید روز خوبی بود ولی تو خرابش کردی .

شاید تصور این باشد که افراد همیشه به دنیال نوازش های مثبت هستند و از نوازشهای منفی اجتناب میکنند.

اما در دنیای واقعی ، ما بر اساس اصل دیگری عمل میکنیم : هر نوع نوازشی بهتر از نبود آن است.

این عقیده به وسیله مطالعات آزار دهنده و دردناکی که بر روی رشد حیوانات به عمل آمده است تائید شده است .

دو دسته بچه موش را در جعبه های مشابه قرار دادند. به یک گروه از آنها روازانه چند شوک الکتریکی می دادند به یک گروه دیگر توجهی نداشتند و شوک ندادند.

علیرغم انتظار آزمایش کننده ها ، گروهی که شوک الکتریکی دریافت کرده بودند از گروهی که شوک الکتریکی دریافت نکرده بودند رشد بهتری داشتند.

ما مانند آن موشها هستیم ، برای ارضای عطش به محرک خودمان میتوانیم به همان اندازه که از نوازشهای مثبت بهره میبریم از نوازشهای منفی نیز بهره مند میشویم.

نوازشهای شرطی در مقابل نوازشهای غیر شرطی :

نوازشهای شرطی به کاری که انجام میدهید مربوط میشود ، در حالی که نوازش غیر شرطی به آنچه که واقعا هستید مربوط است

شرطی مثبت : کاری که انجام دادی خیلی خوب است.

غیر شرطی مثبت : چقدر خوب که یک آدم دوست داشتنی مثل تو پهلوی آدم باشد.

شرط منفی : من جوراب تو را دوست ندارم.

غیر شرط منفی  من از تو متنفرم.

بحث رفتار متقابل ، بحث بسیار گسترده ایست ولی از آنجائیکه کاملا به اثر انسان بودنمان بر روی کره زمین معتقدم انتخاب مبحثم را به این امر اختصاص دادم .

و معتقدم ما انسانها حتی با یک لبخند میتوانیم یک اثر بزرگ بزاریم  و باور دارم که ما بعنوان بخشی از جهان هستی میتوانیم بر کل هستی تاثیر گذار باشیم . ما میتوانیم مفید باشیم چون توانایی این را داریم حال خوب خود را به دیگران هدیه کنیم حتی اگر ثانیه ای باشد .

یا حق

استاد عزیزم:

هر کس به من کلمه ای آموخت ،بی شک جایگاهی بسیار خاص و ویژه برایم دارد و هرگز فراموشش نخواهم کرد .

شما که با تاثیر کلام و احساسات دریچه ای زیبا و روشن در زندگیم ایجاد کردید ، در کلام نمیگنجد ولی برایم قابل ستایشید.

 

                                                  دوستدار شما :راحیل

                                                        زمستان ۹۵

Leave a Reply

20 + چهار =