پروپوزال

پروپوزال مجتبی قنبرنژاد

By ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ یک نظر

به نام خدا

 

مجتبی قنبرنژاد

دانشجوی مستری ان ال پی

استاد مربوطه : پرفسور عمرائی

موضوع :ارائه تکنیک  six step modele  جهت تغییر یک رفتار

در آغاز، تعاریف رفتار از نظر روان شناسی را به صورت اجمالی شرح خواهم داد.

هر فعالیت و عملی که یک فرد انجام می دهد را رفتار می گویند.

این اعمال می تواند هم به صورت فیزیکی و قابل مشاهده و هم پنهان باشد که شامل رفتارهای احساسی و عقلی است.­ می توان احساس های غم، شادی، نفرت، دوست داشتن، خشم و رضایت و یا هر تحلیل عقلی را جهت رفتارهای پنهان مثال زد.

حال رفتار هر فرد، بازتاب یا مجموعه بازتاب های فرد، نسبت به یک وضع و شرایط مشخص می باشد که با آن رفتار، نسبت مستقیم دارند. در نتیجه رفتارها به صورت قانون مند از محیط فیزیکی و اجتماعی تاثیر می پذیرند و همینطورمحیط، بر آن رفتار تاثیر می گذارند که آن را قاعده قانون مندی رفتار می گویند و باید در نظر گرفت که این تاثیرگذاری ارتباط مستقیم با آموخته ها و آگاهی فرد دارد و می توان تاثیرش را در تحلیل فرد و بروز رفتار مشاهده کرد و در رفتار درمانی می توان هم از طریق تغییر آگاهی و درک و هم از طریق تغییر محیط یا موقعیت خاص استفاده کرد.

رفتارها را برای افراد می توان به دو دسته کارآمد و ناکارآمد تقسیم کرد که برای هر شخص نسبت به موقعیت و آگاهی وی متفاوت می باشد.

هر رفتاری که زندگی فردی را دچار اختلال کند، رفتار ناکارآمد و در نقطه مقابل هر رفتاری که زندگی فرد را به رشد و آسایش برساند، رفتار مطلوب می نامند.

حال هرگاه رفتاری را چندین بار تکرار کنیم و از آن راضی باشیم به نقطه ای دست می یابیم که آن را عادت می گویند. باید توجه داشت که در ایجاد عادت، احساس رضایت بسیار مهم است که رفتار را تبدیل به عادت می کند .

در علم  NLP، دلیل احساس رضایت را نیت مثبت می نامند. امکان دارد رفتار فرد مثبت نباشد اما آن احساس رضایت، خودش مثبت باشد که خود را در پشت رفتار پنهان می کند.

پروپوزال مجتبی قنبرنژاد

به طور مثال فردی که سیگار می کشد و به سلامتی خود آسیب می زند رفتار یا عادت مناسبی ندارد اما نیت مثبت فرد داشتن احساس آرامش یا قدرت می باشد و به همین علت در علم  NLP بیان می شود، تا زمانیکه نیت مثبت فرد در رفتاری دیگر، اغنی نشود نمی توان آن رفتار را با رفتار دیگری جابجا یا جایگزین نمود.

همانطور که گفته شد پایه هر عادت تکرار رفتاری است که در یک موقعیت خاص اتفاق می افتد و با در نظر گرفتن این موضوع که درک هر انسان از هر موقعیت از طریق حواس پنج گانه صورت می گیرد و اینکه احساس در تمام اعضای بدن وجود دارد و از طریق تجربه مرتبط فیزیکی و احساسی، یک موضوع در ناخودآگاه ذخیره می شود و یا به عبارتی کدگذاری می گردد، می توان نتیجه گرفت که آن عضو فیزیکی یا احساسی که آن موقعیت خاص را تجربه کرده است و آن نیت مثبت را به ناخودآگاه انتقال داده است، می تواند  مسئول آن عادت یا رفتاری باشد که تبدیل به عادت    گردیده است، با این توضیح، علم  NLP برای هر عادتی یا رفتاری، یک عضو مسئول در ناخودآگاه در نظر می گیرد.

در تکنیکsix step، برای رسیدن به نیت مثبت از طریق ناخودآگاه، ابتدا عضو مسئول را یافته و سپس با اعضای دیگر وارد مذاکره می شوند و از ضمیر ناخودآگاه و آگاهی خود فرد کمک گرفته می شود تا یک رفتار جدید را معرفی کند، که در کنار اغنی شدن همان نیت مثبت ، رفتار جدید نیز، کارآمد و مطلوب باشد.

گاهی بر اثر عدم آگاهی و تجربیات ناآگاهانه و شرایط و محیط، رفتار یا عادتی ناکارآمد را می سازیم که با سطح آگاهی ما در حال حاضر هم خوانی ندارد. این تکنیک می تواند برای افرادی که از رفتاری شکایت دارند و زندگی آنها را مختل کرده و خواهان زندگی مطلوب هستند کمک شایانی باشد.در نتیجه می توان علم  NLPرا، علم نجات بخش بشر نامید، علمی که رنج را تبدیل به گنج و هر مشکلی را تبدیل به هدف می کند.

پروپوزال مجتبی قنبرنژاد

سوژه ای که برای ارائه این تکنیک مدنظر می باشند، جوانی ۱۹ ساله هستند که به صورت حرفه ای فوتبال بازی     می نمایند و از خود ارضایی زیاد رنج می برند.

سوژه بیان می کند که این عادت اعتماد به نفس او را گرفته و احساس ضعف و ناتوانی بدنی و همچنین احساس گناه برای او به همراه می آورد. هنگام توضیح مشکل خود، عرق سرد بر روی پیشانی و حالت اسپاسم عضلات و احساس خجالت کاملا در سوژه مشهود می باشد.

جهت ایجاد راپو با سوژه، پس از صحبت های فراوان و دادن این اطمینان که افراد زیادی مثل او مراجعه کرده اند و فقط او اینگونه نیست و این یک مشکل رفتاری است و با علم NLP  قابل حل و درمان است، فرد احساس بهتری پیدا کرد و ابراز تمایل و همکاری خود را برای انجام تکنیک بیان نمود.

به او توضیح دادم مسئولیت هر رفتاری که ما  انجام می دهیم و یا هر عادتی که داریم به یک عضو مسئول که درون ما هست مرتبط می شود و آن عضو، مسئول آن عادت می باشد و اینکه هر رفتار و یا عادت یک نیت مثبت برای خودش دارد که می توان با نگه داشتن نیت مثبت آن عادت وجایگزین کردن عادت جدید، مسئله را حل کرد.

سوژه با درخواست من ، به راحتی برروی صندلی خود تکیه داد و با خواست شخصی، چشمان خود را بست، نفس عمیق کشید و ذهن خود را از افکار خالی نمود.

خلاصه دیالوگ ها به همراه مراحل تکنیک به ترتیب زیر می باشد:

از ضمیر ناخوداگاه خود کمک بگیر و با اعضای بدن خود ارتباط برقرار کن و از تمامی اعضای بدن خود سوال بپرس که عضو مسئول این رفتار کیست ؟

سوژه با کمی مکث عضو مسئول را پیدا کرد ،

اگر دوست نداری، آن عضو را بشناسم، می توانی با یک اسم خنثی او را نام ببری.

سوژه عضو را مداد معرفی کرد..

از عضو مسئول سوژه به جهت همکاری با ما  تشکر و قدردانی انجام شد.

از عضو مسئول سوژه پرسیدم: نیت مثبتت از انجام این عادت چیست ؟

با انجام این رفتار می خواهی به چه چیز برسی ؟

به یک لذت می رسم به لذتی که حالم را خوب می کند و باعث می شود به هیچ چیز دیگری مثل مشکلات موجود در زندگی فکر نکنم.

سپس از او سوال پرسیدم: از این لذت و فکر نکردن به مشکلات به چه چیزی می خواهی دست پیدا کنی ؟

عضو پس از کمی مکث گفت :

به یک آرامش می رسم.

حالا از عضو مخالف این عادت خواستم تا علت مخالفت خود را مطرح کند.

مغز، عضو مسئول مخالف این عادت بود .

از مغز نیز برای همکاری اش تشکر کردیم. از او دلیل مخالفتش را سوال کردم.

کاهش اعتماد بنفس و ضعف بدنی و احساس گناه

از مغز و دیگر اعضای بدن خواستیم که یک رفتار جدیدی معرفی کنند تا در عین جایگزینی رفتار نامطلوب، همان آرامش را به سوژه بدهد.

قلب سوژه خواندن نماز را عنوان کرد.

از عضو مداد و مغز و مابقی اعضا سوال پرسیدم که آیا همگی با این رفتار جدید موافق هستند ؟

بعد از کلی مکث، تمامی اعضا اعلام موافقت نمودند.

لطفاخودت را در زمان آینده ببین که در حال نماز خواندن هستی و ببین که آیا تمام اعضائ بدن و خانواده و تمام جهان هستی با این رفتار جدید تو موافق هستند؟ و آیا آن آرامش که تو را از تمامی مشکلات دور میکند تجربه می کنی؟

آری

همزمان با لمس آرامش، یک حس خوب و لبخندی ملایم در چهره او مشاهده گردید.

لطفا ببین این آرامش را در کجای بدن خود تجربه میکنی؟

در قلبم

اگر دوست داری این حس را در تمام بدن خودت پخش کن ویک کلید شرطی برای خودت انتخاب کن.

او دست چپ خود را روی قلبش قرار داد و آهسته فشار می داد.

یک اسم برای کلید شرطی خود انتخاب کن.

خدا همیشه در زندگی هست.

این جمله را چند بار با صدای بلند اعلام کرد و بعد، از تمامی اعضا سپاسگزاری کردیم.

از سوژه خواستم که در آینده ای نزدیک خود را ببیند و با استفاده از کلید و کلمه شرطی، عادت جدید را تست کند .و او اعلام رضایت کرد و گفت حتی آرامشش از قبل نیز بیشتر شده سپس او را با آرامش بیشتر به لحظه حال هدایت کردم  و از او خواستم تا با شنیدن شماره ۵ به لحظه حال بازگردد.

۱، ۲، ۳، ۴ و ۵. سوژه چشمان خود را باز کرد و به لحظه حال برگشت، برای بیدار سازی نام مادرو پدرش و اینکه یک ساعت قبل چه چیزی میل کردند، را از او سوال کردم.

یک هفته بعد، سوژه مراجعه کرد و آرامشی که به دست آورده بود را یک معجزه معرفی نمود.

پروپوزال مجتبی قنبرنژاد

یا حق

استاد عزیزم:

مهمترین نکاتی که در این تکنیک  دریافتم، ابتدا ایجاد راپو بود. هنگامی که به فرد اعلام کردم که فقط او اینگونه نیست و افراد دیگری هم این مسئله را دارند و می تواند آن را از طریق NLP  حل کند و اینکه توانستم این باور را ایجاد کنم که هر عادتی یک عضو مسئول دارد و توانستم همکاری فرد و اعضای بدن سوژه را بدست بیاورم.

پروپوزال مجتبی قنبرنژاد

 

                                                                                                                                      دوستدار شما :مجتبی

                                                                                                                                                    بهار ۹۶

یک نظر

Leave a Reply

یک × 4 =