پروپوزال

پروپوزال ندا پوررکنی

By ۱۳۹۷-۱۰-۱۳ بدون نظر

به نام خالق زیباییها

پروپوزال مستری ان ال پی

معجزه جذب

ندا پوررکنی
۱۳۹۷ فروردین

فهرست مطالب :

  • تاریخچه قانون جذب
  • قانون جذب در یک نگاه
  • بررسی علمی قانون جذب
  • تا میتوانی آرزو کن
  • جذب و ثروت
  • راز و زندگی
  • راز و سلامتی
  • عشق و روابط– قانون جذب
  • کلیدهای قانون جذب
  • منابع

تاریخچه قانون جذب : شواهد زیادی در جستجوی علمی در سنگ نوشته های هزاران ساله بابلیان (قبل از میلاد مسیح)کشف شده است که بیان کننده این امر است که بابلیان ازوجود این علم آگاه بودند و یا دست نوشته های خاطرات شخصیت های بزرگ تاریخ همانند ادیسون،انیشتین ،هوگو،افلاطون و… که نمایانگر بهره بردن این دانشمندان بزرگ از قانون جذب می باشد. البته اشاره هایی از این قانون را میتوان در کتب مقدس ادیان های مختلف (قرآن ، انجیل و )…و مکاتبی همانند اسلام ، بودا ، مسیحیت و … به صراحت مشاهده کرد . قانون جذب سابقه هزاران ساله در سحر و جادو دارد ، و به نام قانون تشابه شناخته می شود. این قانون میگوید: شبیه ، شبیه خود را می آفریند . در قانون تشابه ، افکار و باورها و قدرت تجسم نقش اصلی را دارند . در طول تاریخ افرادی که حاضر می شدند که با تمرکز روی برخی از امور و نیز استفاده از ابراز و وسایل خاص ،صورتی خیالی از فکر مورد نظررا برای خود و دیگران خلق کنند . با ساخت فیلم راز توجه خاصی به این مقوله ۲۰۰۶راندا برن نویسنده استرالیایی در سال کرد و مجددا آن را بر سر زبان ها انداخت . استر و جری هیکس کتاب پول و قانون جاذبه ،آموزش جذب سلامت ۲۰۰۸در سال ،ثروت و شادی را نوشت که در آن سال پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز شد .

قانون جذب چیست ؟ ما همه با یه نیروی بی پایان زندگی می کنیم و آن نیروی جاذبه است . تمام چیزهایی که وارد زندگی ما می شوند با قانون جاذبه وارد شده اند . تمام چیزهایی که شما در ذهن دارید به طرف خود جذب میکنید . افکار تبدیل به اجسام میشوند .شما باید مشخص کنید چه چیزی را می خواهید ، به آن فکر کنید و بارها ،بارها آن را در ذهن خود مرور کنید ، چیزی را که فکر می کنید به طرف خود جذب می کنید. این برای هر کسی رخ می دهد اما افراد به چیزی فکر می کنند که نمی خواهند . قانون جاذبه هر چیزی را جذب می کند . چیزی را که نمی خواهید و چیزی را که می زیرا قانون جاذبه آن را جذب می ،خواهید. نباید رو چیزی که نمی خواهید تمرکز کنید کند . تمرکز فکری را باید از روی چیزی که نمی خواهید به روی چیزهایی که می خواهید تغییر دهید . کسی که بیشتر از بیماری حرف می زند همیشه بیمار است و کسی که بیشتر از ثروت حرف می زند ثروتمند است . یک فکر مثبت صدها بار قویتر از یک فکر منفی است .افکار را به دقت انتخاب کنید . همان چیزی که احساس می کنید ، همان چیزی است که به وجود می آورید.چیزی که به آن فکر می کنید همان چیزی است که احساس می کنید .شما خالق زندگی خود هستید . کائنات بر پایه قانون جاذبه شکل گرفته ، شما آرزو می کنید و کاینات می گوید : فرمان بردارم سرورم . * آن چیزی را که می خواهید طلب کنید . ۱ *نیاز به کلمات نیست ، فکر کنید .۲ *کائنات به احساس درونی شما پاسخ می دهد و شما دریافت می کنید . ۳
بررسی علمی قانون جذب در عمل به نظر می رسد که وقتی ما با تمام وجود خواهان چیزی هستیم و تصمیم می گیریم که آن را حتما بدست بیاوریم ، گویی ناگهان نیروهایی به کار می افتد تا ما را به هدف نزدیک کنند . اشخاصی به کمک می آیند ، امکان های تازه ای پدیدار می شوند ، و جاده های بزرگی در مقابل چشمان ما گشوده می گردد . اما علت علمی چنین حالتی چیست ؟ با گذشت زمان عوامل ساده ای کشف شد که درموقعیت انسانها اثر کلی دارد، قانون جذب یکی از آن عوامل است . قانون جذب به طور خلاصه این است که : شما هدف یا هدفهای زندگی خود را مشخص کنید و دقیقا بدانید که چه می خواهید و مخصوصا اگر آنها روی کاغذ بیاورید و در لزوم آنها فکر کنید تا اطمینان پیدا کنید و به هدفهای خود ایمان بیاورید ، به نظر می رسد که عواملی نا مرئی ناگهان به کار می افتد و راه را برایتان هموار می کند و شما را به سوی موفقیت می رانند . )عمل میکند و RAS (زیرا : اساس قانون جذب همان فیلتر ذهنی است ، که مانند یه صافی این صافی اجازه نمی دهد که اطلاعات بیهوده و به درد نخور وارد ذهن شود . به عبارت دیگر وقتی برنامه ای در ذهنمان داشته باشیم و یا هدفی تعیین کرده باشیم که برایمان مهم باشد ، ذهن ما هر چیزی را که با در ارتباط باشد جذب می کند .

تا می توانی آرزو کن آرزو کردن اتفاقی نیست که خیلی از ما آدمهای دنیای مدرن ارتباطات و اطلاعات از یاد بیش از حد لازم منطقی شدیم و فکر میکنیم حق آرزو کردن ۲۱ برده ایم ، ما آدمهای قرن خیلی از چیزها رو نداریم . اما قانون جاذبه به ما می گوید که اصلا نگران قد و قواره آرزو و همینطور قد و قواره خودمان نباشیم و هر وقت چیزی را دیدیم و به نظر رسید که می خواهیم بدون هیچ نگرانی آن را طلب کنیم و بخواهیم و احتمال اجابت آن دعا و آرزو را اصلا در فکر خود راه ندهیم . چون وقتی طبق قانون جذب خود کائنات می پذیرد که آرزوی درونی تک تک ما آدمها را با بکارگیری تمام اجزای طبیعت اجابت کند ، دیگر دلیلی برای نگرانی از بابت هزینه و امکان پذیری اجابت آرزو وجود ندارد ، فقط خواستن و منتظر اجابت شدن و شکرگزاری قبل از رسیدن به خواسته و حس خوب دریافت را در خودمان به وجود بیاوریم . اندازه آرزو در قانون جذب اصلا مهم نیست ، تو فقط آرزو کن .

جذب و ثروت دابلیو کلمنت استون : هر چیزی که ذهن انسان بتواند آن را تصور کند ، می تواند آن را بدست آورد . برای جذب پول باید همه حواست متوجه پول و ثروت باشد . اگر به این فکر کنی که به اندازه کافی پول نداری ، غیر ممکن است بتوانی پول بیشتری جذب زندگیت بکنی زیرا در این صورت همه افکارت متوجه پول کافی نداشتن می شود. علت اینکه کسی پول کافی ندارد این است که با افکارش مانع آمدن پول میشود .باید در ترازوی ذهنت کفه پول بیشتر از حد نیاز داشتن ، سنگین تر از کفه کمبود پول باشد . برای این کار باید بیشتر به ثروت و فراوانی فکر کنی . راه میانبر برای رسیدن به هر چیزی از جمله پول این است که همیشه شاد باشی و حس خوب دریافت را در خودت همیشه به وجود بیاوری . زیرا قانون جذب در واقع افکار و احساسات عمیق درونی ات را در زندگی ات منعکس می کند . هر وقت فکر میکنی که به اندازه کافی پول نداری که به دیگران ببخشی شروع کن به پول بخشیدن به دیگران ، وقتی به بخشش اعتقاد داشته باشی قانون جذب و کائنات پول بیشتری به تو می بخشد . دنیای بیرون دنیای آثار و نتایج افکار توست ،افکار و انرژی ات را روی شادی متمرکز کن و این حس را به دنیا انتقال بده تا بتوانی بهشت واقعی را روی زمین تجربه کنی . تغییر ذهنیت ما نسبت به پیرامونمان ،باید با وفور نعمت همتراز شویم و راه همترازی با آن می باشد .

راز و زندگی جک کنفیلد : خیلی طول کشید که این را بفهمم ، من با این طرز فکر بزرگ شدم که کار خاصی در این دنیا وجود دارد که قرار است من آن را انجام دهم و اگر آن کار را انجام ندهم ،خدا از دستم ناراحت میشود .وقتی واقعا فهمیدم که نخستین هدف من لذت بردن از زندگی است ،شروع به انجام کارهایی کردم که به من شادی و لذت میداد . تکیه گاه من این است : اگر برایت لذت بخش نیست انجام نده . نیل دونالدواش : لذت ، عشق ،آزادی ،شادی و خنده . همه چیزی که وجود دارد همین هاست . اگر با یک ساعت نشستن و مدیتیشن لذت میبری آن را انجام بده .

راز و سلامتی وقتی بیمار فکر می کند که دارو او را درمان میکند و به تصور خود اطمینان دارد ، همان تصور به واقعیت بدل می شود و داروی کاذب را درمان می کند . دکتر جان دیمارتینی : درمان روح با هماهنگی درمان دارویی می تواند مفید و موثر واقع شود . اگر درد بیمار را با دارو ازبین ببریم ، بیمار میتواند با تمام قدرت روی سلامتی اش تمرکز کند . همه افراد می توانند در تنهایی و خلوت ، بدون توجه به اتفاقات دور و بر به (سلامت روحی ) ایده آل خود بپردازند . دکتر بن جانسون( پزشک ،نویسنده و پیشرو در انرژی درمانی ) : هزاران نوع بیماری و هزاران نوع تشخیص گوناگون برای درمان آنها وجود دارد اما وجه مشترک همه آنها ضعیف شدن ارتباط زنجیره ای اعضای بدن است . ریشه همه بیماریها یک چیز است : استرس . اگر به سیستم بدن فشار و استرس وارد شود، بالاخره یکی از حلقه های زنجیره می شکند . باب پراکتور : اگر جسم ما از لحاظ روحی در وضعیت مطلوبی باشد ، هیچ بیماری نمی تواند در آن نفوذ کند . در هر ثانیه میلیونها سلول بدن از بین می روند و همزمان با آن ، میلیونها سلول تولید می شوند .

عشق و روابط –قانون جذب عشق پر قدرت ترین نیروی جهان هستی است و احساس عشق بالاترین فرکانسی است که می توانید از خود بروز دهید . برخی از اندیشمندان نام دیگر قانون جذب را قانون عشق نهادند . اگر ذهنتان سرشار از عشق حقیقی باشد کائنات در برابر افکارتان واکنش نشان می دهد و پر انرژی می شوید . قانون عشق هیچ اهمیتی نمی دهد که به چه کسی عشق اهدا می کنید .با اهدای عشق در روابطتان ، شما می توانید زندگیتان را تغییر دهید . قانون جذب در خدمت شماست و همیشه در جریان است . وقتی دیگران را دوست دارید در واقع زندگی ایده آل خود را نجربه خواهید کرد . عشق متن پس زمینه جهان هستی است که همه چیز را به هم متصل می کند . هرچه بیشتر عشق اهدا کنید و احساس خوبی را در خود تقویت کنید ، حوزه مغناطیسی ( هاله انرژی ) شما گسترش می یابد و هر آنچه را که دوست داشته باشید ، به سوی خودتان جذب می کنید . عشق خیلی کارها انجام میدهد و در هر رویداد منفی تنها راه حل موجود همیشه اهدای عشق است .

کلیدهای قانون جذب راز آرامش درون خویشتنداری است ، انرژیهای خود را پراکنده مکن ، بلکه آنها  را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایت کن . راز آرامش درون در این است که هر کاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی .  راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است ، گذشته و آینده را در چرخه  ذهنی ابدیت رها کن . راز آرامش درون در شادی است . افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن . راز آرامش درون در یک زندگی سالم است ، هر روز ورزش کن ، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش . راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است . راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپیذیری و بدانی که فقط خود  تو میتوانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی . هرچه بیشتر بر روی مسئله ای تمرکز کنید ،تقویت می گردد.  قانون جذب ، قانون طبیعت است ، این قانون همانند قانون جاذبه ، در هر حالتی  وجود دارد . تا به چیزی فکر نکنید آن را تجربه نمی کنید .  اندیشه های شما صورت خارجی پیدا می کند .  راز آرامش درون در این است که خیر و صلاح دیگران را خیر و صلاح خود  بدانی . شما با فکر کردن به چیزی آن را به سمت خود جذب می کنید ، حتی اگر آن را  نخواهید .

منابع : Razezen.blogfa.com Razforum.ir www.labkhandezendegi.com www.rahpooo.com کلید کاربردی قانون جذب ( جک کانفیلد ) قانون جذب ( مایکل جی لوسیر )

Leave a Reply

پنج + 2 =