مقالات

چه دلایلی باعث عدم یادگیری می شوند؟

By ۱۳۹۷-۱۲-۰۶ بدون نظر

چه دلایلی باعث عدم یادگیری می شوند؟

چه دلایلی باعث عدم یادگیری می شوند؟

مفهوم یادگیری

انسان ها از زمانی که چشم به این جهان باز می کنند یادگیری شروع می شود. آنها موجودات فوق برنامه پذیری هستند که توانایی یادگیری سریع را داشته و برای ادامه زندگی نیازمند کسب اطلاعات از دنیای پیرامون خود می باشند.

اما اطلاعاتی که از محیط اطراف به سمت مغز او هجوم می آورد آنقدر زیاد و فراگیر است که ذهن انسان گنجایش نگهداری این حجم اطلاعات را ندارد. از اینرو نیازمند حواس پنجگانه خود می باشد تا این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کند.

مغز این اطلاعات، برحسب تصویر، صدا، احساس، بو و مزه، کدبندی و ذخیره می‌کند. در واقع این سیستم کد بندی یک سیستم واقعی نیست، بلکه شیوه فهم و ادراک ما از واقعیت های یادگیر ی است.

 

عامل یادگیری

کنجکاوی بیش از حد انسان درباره دنیا و اتفاقات زندگی اش باعث شده که در پی یادگیر ی باشد. در واقع با حس کنجکاوی به دنبال کشف حقایق تازه است. انسان وقتی که مشتاق یادگیری است، برای آن آماده تر بوده و به راحتی یاد می گیرد.

او در یادگیری خود از شیوه آزمون و خطا استفاده می کند. یکی از مسائل مهم انسان برای درست کردن ذهن خود، این است که انسان به همراه دفترچه راهنمای ذهن خود به دنیا نیامده است و به همین دلیل باید به مرور با نحوه کارکرد مغزش آشنا شود.

 

 چیزهایی که انسان یاد می‌گیرد

۱- چیزهایی که در محیط اطراف وجود دارند

۲- چیزهایی که از یادگیری آنها احساس خوبی پیدا می کند

۳- یاد می گیرد که ایجاد صداها به او احساس خوشایندی می دهد

۴- یاد می گیرد که با وارد کردن سیستم اعصابمان در بحث و جدل، احساس خوبی به دست آورد

۵- یاد می گیرد که ذهن دیگران را بخواند

۶- یاد می گیرد که چه چیزی برای او خوب نیست

۷- جلب توجه دیگران به خود را یاد می گیرد

۸- یاد می گیرد که از دیگران الگوبرداری کند

۹- نحوه انجام درست هر کاری را یاد می گیرد

۱۰- یادگیری که خودش را ضعیف تصور کند

۱۱- و بسیاری موارد دیگر

 

چیزهایی که انسان یاد نمی گیرد

۱- انسان مطالب بی فایده و به درد نخور را یاد نمی گیرد.

۲- انسان مطالبی که باعث خستگیش شوند را یاد نمی گیرد.

۳- انسان مطالب غیرمنطبق با سیستم حسی ارجحش را یاد نمی گیرد.در واقع یادگیری غیر ممکن می شود.

……………………………………………………………………….

بیشتر بخوانیم :

……………………………………………………………………….

به چه دلایلی یاد نمی گیریم؟

دلایل زیادی وجود دارد که انگیزه یاد گرفتن را از افراد سلب می کنند. بعضی از افراد انگیزه یاد گرفتن برخی از مطالب را ندارند. در ادامه چند دلیل برای عدم یادگیری انسان بیان شده است.

۱- فکر کردن به اینکه کند ذهن است.

۲- داشتن تجربه یا خاطره بد از یک موضوع

۳- فرار کردن از یادگیری

۴- ناراحت و نگران بودن از یک فرد

۵- نمی تواند به شیوه دلخواه خود یاد بگیرد.

۶- دست برداشتن از هدف خود

۷- دلسرد شدن از ابراز کنجکاوی خود

Leave a Reply

هفت − شش =