نمایندگی ها
۱۴۰۰-۰۲-۰۱

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻤﺒﯿﻨﯽ نمایندگی شیراز

مسئول نمایندگی کلان شهر شیراز ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻤﺒﯿﻨﯽ راﻫﺒﺮ ﺷﺘﺎب وﻣﻨﺘﻮرﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ ﻧﻮﭘﺎ…
Read More
نقش شناخت تیپ شخصیتی افراد در ترمیم رابطه
مقالات
۱۳۹۷-۱۰-۱۷

نقش شناخت تیپ شخصیتی از کانال های ادراکی افراد در ترمیم رابطه

نقش شناخت تیپ شخصیتی از کانال های ادراکی افراد در ترمیم رابطه   قبل از…
Read More