به آکادمی ان ال پی ایران خوش آمدید

برگزار کننده دوره های تخصصی ان ال پی و کوچینگ زیر نظر انجمن های جهانی معتبر!

رئیس انجمن جهانی کوچینگ ICI

پروفسور کارل نیلسون

شما می توانید با کمترین هزینه و در کوتاهترین مدت مدرس ان ال پی و کوچینگ بین المللی شوید.
مدارک کوچینگ و ان ال پی شما از مراکز معتبر داخلی و خارجی جهت ادامه مسیر حرفه‌ای ان ال پی و کوچینگ تا سطوح مدرسی بین‌المللی مطابقت داده می شود و عضو دائم انجمن بین‌المللی مدرسین کوچینگ(ICI) و NLP می شوید .
با مدرک بین‌المللی کوچینگ (ICI) در دانشگاههای همکار ادامه تحصیل داده و در زمینه روانشناسی کوچینگ، NLP و هیپنوتراپی ، مدرک دکتری تخصصی بگیرید.

پروفسورکارل نیلسون
رئیس انجمن و دانشگاه کوچینگICI وان ال پی
و رئیس انجمن روانشناسان آلمان 

رئیس انجمن ان ال پی کوچینگ ایران

پروفسور رضا عمرائی

اخبار مهم

Greetings to all those intrigued by NLP worldwide

What do we truly understand about NLP? When I first delved into this field, I never imagined its profound utility across all facets of life. After two decades of teaching and applying NLP principles, I continuously uncover new layers of fascination within this discipline, realizing its depth and beauty.

NLP transcends mere business applications; it extends into realms of spirituality and mysticism. From soul healing to personal development, from self-awareness to fulfilling one’s life purpose, from fostering inner peace to connecting with the divine, NLP holds immense potential. My hope is for people worldwide, especially the younger generation, to embrace this transformative science. Let us aspire to cultivate a world abundant in love, mutual understanding, and empathy

دوره های در حال ثبت نام

همه دوره ها

برای مشاوره رایگان و ثبت نام تماس بگیرید

همکاران بین المللی ما

شما می توانید پس از گذراندن دوره ها از انجمن های معتبر ما گواهینامه دریافت کنید.