مدرسین

رئیس آکادمی بین المللی ان ال پی و کوچینگ

پروفسور رضا عمرائی

بیو گرافی :

دانش آموختگان آکادمی بین المللی پروفسور عمرائی

مدرسین رسمی و تایید صلاحیت شده ان ال پی و کوچینگ ایران

شما هم می توانید یکی از مدرسین ما باسید

دکتر محمد ممبینی

مدرس کوچینگ و ان ال پی ایران

بیو گرافی :

دکتر زهرا فرخ زاده

مدرس ان ال پی ایران

بیو گرافی :

خانم آمنه خادم حضرتی

مدرس ان ال پی ایران

بیو گرافی :

خانم فاطمه بهرامی

مدرس ارشد ان ال پی ایران

بیو گرافی :

آقای محمد حیدرپور

مدرس ان ال پی ایران

بیو گرافی :

آقای محمد افلاکی

مدرس ان ال پی ایران

بیو گرافی :

دکتر سید رضا سهروردی

مدرس ارشد کوچینگ و ان ال پی ایران

بیو گرافی :

مهسا سادات سهروردی

مدرس ان ال پی ایران

بیو گرافی :

دکتر معصومه بابائی

مدرس ارشد ان ال پی ایران

بیو گرافی :

دکتر سپهر مظفری

مدرس ارشد کوچینگ و ان ال پی ایران

بیو گرافی :

خانم روناک روشنگر

مدرس ان ال پی ایران

بیو گرافی :

آقای هاشم قنبری

مدرس ان ال پی ایران

بیو گرافی :

آقای حسن سلمانی

مدرس ان ال پی ایران

بیو گرافی :

آقای محمد حسین شفیعی

مدرس ان ال پی ایران

بیو گرافی :

آقای مرتضی یزدانی اصل

مدرس ان ال پی ایران

بیو گرافی :

آیا سوالی دارید؟

لطفا با ما تماس بگیرید و یا شماره خود را ثبت کنید ما تماس می گیریم!

برای دریافت مشاوره رایگان

4917687339084+

با این شماره در واتساپ و تلگرام در ارتباط باشید